E-sigarett, hva er det?

En elektronisk sigarett, ofte forkortet til e-sigarett, er et håndholdt redskap som benyttes i stedet for en tradisjonell tobakksigarett. E-sigaretter brukes blant annet der tradisjonelle sigaretter ikke er lovlige, eller av folk som prøver å avvende røykevanen. Mange som bruker e-sigaretter har lite eller ingen erfaring eller interesse i vanlig tobakk. Videre i denne artikkelen vil du som leser finne ut mer om hvordan e-sigaretten kom til, hvordan de fungerer, og hvilke fordeler e-sigaretter har over tradisjonelle sigaretter med tanke på helsen din og til de rundt deg.

Kort om historien

Siden tidenes morgen har mennesket røykt urteplanter for et spekter av ulike grunner, og allerede på 1500-tallet kom den tradisjonelle tobakksplanten vi kjenner i dag til Europa. Siden da har den som alle andre industrier hatt sine opp- og nedturer. I nylige år har en rekke helserisikoer blitt oppdaget grunnet kort- eller langtidsbruk av tobakk, så populariteten av tradisjonell tobakk har sunket drastisk. Siden 1927 har ulike e-sigaretter gått ut og inn på patentkontorene, men den sorten vi kjenner til i dag ble først godkjent i Kina i 2003, og var på markedet året etter.

Hvordan fungerer e-sigaretten?

E-sigaretter er skapt for å etterligne effekten av tradisjonell røyking så mye som mulig, men samtidig redusere helserisikoene. Inni e-sigaretten blir det produsert en gass som kalles aerosol, og som inneholder en rekke stoffer, blant annet nikotin. En vanlig e-sigarett består som regel av tre hoveddeler, nemlig en fordampingsenhet, en batterienhet og en tank for væsken, ofte sammen med et munnstykke. På mer moderne e-sigaretter finnes det ulike knapper og til og med displayskjermer som viser mer informasjon, som for eksempel batteritilstand og mengde væske som er igjen i tanken.

Helserisikoene, helt borte?

Tidligere ble det nevnt at bruk av e-sigarett er betydelig mindre helsefarlig enn bruk av vanlig tobakk, men det betyr ikke at det ikke kan ha konsekvenser i det hele tatt. Akkurat hvor store disse risikoene er per dags dato uklart, men spor av skadelige stoffer er påvist. Grunnen til denne mangelen på informasjon er at e-sigarettindustrien fremdeles er relativt ny, og teknologien utvikles stadig. I e-sigaretter som brukes med nikotin er det selvsagt også potensial for avhengighetskapelse, som med vanlige sigaretter. Per 2015 er e-sigarettbruk påvist å være minst 95 % mindre skadelig enn tradisjonell tobakk.

Eksplosiv vekst

E-sigarettindustrien har vokst betraktelig bare på noen få år, og en stor grunn til dette er kulturen som er blitt dannet rundt fenomenet, blant annet på internettet. Rundt om i verden blir røyking av e-sigaretter kalt å vape ( å dampe på norsk) for å markere forskjellen fra å røyke, selv om begrepet damp er misvisende. Ungdommer og unge voksne er hoved demografien for e-sigaretter, men godt voksne mennesker har også tatt del i kulturen. Grunnen til denne veksten i nylige år kan skylles på blant annet nettvideoer der eksperter blåser alt fra ringer til tornadoer.

Bruk av e-sigaretter i Norge

Salg og bruk av kommersielle e-sigaretter er lovlig i Norge, så lenge de ikke inneholder nikotin. Det ene unntaket til denne loven er når privatpersoner får tillatelse til å importere nikotinholdig e-væske for bruk til avvenning av tradisjonelle sigaretter. E-sigarettindustrien er som nevnt veldig ny, både her til lands og internasjonalt, så endringer i lovverket kan være mulig i fremtiden, men per 2009 ble det erklært at tobakk og tobakk-lignende rusmidler allerede er utbredt nok. Aldersgrensen for kjøp og bruk av e-sigaretter i Norge er identisk som ved kjøp og bruk av tradisjonell tobakk, nemlig 18 år.