Et kontroversielt tema

Det er med sterke meninger rundt temaet tobakk, både fra folk som velger å snuse eller røyke og de som ikke gjør det. På den ene siden fører det med seg stor risiko for kreft og andre alvorlige sykdommer. Samtidig leverer vi i et fritt land hvor vi har rett til nyte de produktene vi ønsker, så lenge det er innenfor loven og vi er gamle nok. Det skjer store endringer for tiden, både når det gjelder lovgivning og holdninger, og det kan se ut som fremtiden vil se ganske annerledes ut for tobakk.

Innpakningen

I senere tid har det kommet nye forpakninger for både sigaretter og snus. De grønne pakkene og boksene er ment å virke mindre fristende, men antageligvis har det lite å si for deg som allerede er fast bruker. Advarslene på pakkene har uansett vært der lenge, og disse har nok hatt en sterkere effekt. De brutale bildene som forteller om ødelagte lunger og hjerter, impotens og åpne struper har kanskje ikke fått så mange til å slutte. Men det er mulig det har hindret en del personer i å ville begynne.

Avgiftene

Tobakk er dyrt i Norge, mye av dette er takket være avgiftene på produktene. Det er lett å se hensikten med dette. Det at det er en dyr vane gjør det mindre fristende, samtidig som den ekstra inntekten til staten kanskje veier opp litt for de ekstra utgiftene som følger med sykdommene vi får. Men det hindrer ikke de som ønsker å røyke eller snuse i å gjøre det, derimot drar vi jevnlig til Sverige for å hamstre det vi kan på kvotene. Og kanskje litt ekstra, om vi føler oss modige.

Den omstridte røykeloven

Da røykeloven kom ble det bråk. Daværende helseminister Dagfinn Høybråten mottok drapstrusler da denne ble innført. Men den hindrer ingen å røyke i private sammenhenger, eller andre steder hvor det ikke plager noen, og med årene ser denne normen ut til å ha fungert ganske bra. Det er dessuten ikke så vanskelig å gå med på at for eksempel ansatte og andre gjester på en restaurant eller kafé bør få slippe å puste inn store mengder røyk fra nabobordene. Skal du stå opp for dine egne rettigheter som røyker er det viktig å også huske på ikke-røykeres rettigheter.

De neste generasjonene

Om vi skal prøve å spå fremtiden må ta en titt på de neste generasjonene, og her ser vi store forandringer fra den eldre garde. Ungdommen røyker mindre sigaretter enn noen gang tidligere, selv om det fortsatt er mange som bruker snus eller e-sigaretter. Holdningene ser ut til å ha endret seg veldig, og det er rett og slett ikke så kult å røyke nå som det har vært tidligere. Og når det etter hvert blir færre som røyker vil også salget gå ned, og eventuelle nye lover vil møte mindre motstand.

Fremtiden ser røykfri ut

Så hvordan vil fremtiden se ut? Antageligvis kommer vi alle til å bruke mindre tobakk med tiden, uansett om lovene blir strengere eller ikke. Mange av disse lovene, spesielt de som handler om lite fristende innpakninger, blir uansett oppfattet som ganske nedlatende av forbrukerne. Dyrere varer skjult bak kassen er heller ingen hindring. Når vi mennesker vi ha noe, så klarer vi som regel å få tak i det uansett. Derimot blir det mindre populært å røyke og det er færre som begynner. Og kanskje det er veien å gå om vi først skal bli et røykfritt samfunn?