Pipe, papir og blader – tobakk er en verdensborger

Få produkter har satt sitt preg på verden og fått en så stor utbredelse som det tobakken har. Tobakk er en av de veldig få landbruksproduktene som har blitt utbredt i hele verden og brukes i de aller fleste kulturer. Slik sett faller tobakk inn i samme kategori som produkter som sjokolade og sukker. Med en slik stor utbredelse kommer selvsagt en stor variasjon i hva slags tobakk som brukes og hvordan den brukes. Selv om røykfrie produkter som snus finnes, er det det røyking som er den absolutt mest utbredte metoden for å bruke tobakk.

Pipe

I forrige århundre var pipe en veldig populær måte å bruke tobakk på, men den har falt ganske mye i popularitet. Noe av grunnen er nok at du trenger vesentlig lengre tid for å røyke opp en full pipe enn hva tilfellet er for sigaretter, og i vesten ble den nok i stor grad forbundet med gamle menn og ansett som lite kult. Piperøyking forbindes nok i dag i stor grad med skippere på hvalfangst eller moderne hipstere. I forrige århundre var Sovjetunionens leder Josef Stalin kanskje den personen som oftest viste seg mens han røyket pipe.

Sigarer

Av de tre vanligste måtene å røyke tobakk blir sigarer fremdeles oppfattet som den mest luksuriøse, og særlig cubanske sigarer har en høy status. Noe av grunnen til denne høye statusen er nok at USA har forbud mot å importere varer fra Cuba, noe som gir de cubanske sigarene et slør av mystisk utilgjengelighet i den amerikanske kulturen. Det sies at John F. Kennedy, mannen som innførte handelsembargoen mot Cuba, sørget for å kjøpe 1 200 cubanske sigarer til seg selv før han signerte ordren. Svært mange store sigarrøykere finnes, inkludert Winston Churchill, Michael Jordan og Che Guevara.

Sigaretter

Sigaretter har i lang tid vært den klart mest utbredte måten å røyke tobakk på, og kommer nok også til å være det i overskuelig fremtid. Sigaretten skal visstnok ha oppstått under krimkrigen i på 1850-tallet, da tyrkiske og russiske soldater begynte å rulle tobakken i avispapir når de ikke hadde blader å rulle den i. Denne skikken tok deres engelske motstandere til seg, og derfra spredte den seg videre. I industrien var det langt lettere å produsere store mengder fra papir enn fra blader, og resultatet ble sigarettkulturen vi kjenner i dag.

Store sigarettmerker

I Norge var tobakksmarkedet i lang tid dominert av norske Tiedemanns Tobakk, som på begynnelsen av 2000-tallet flyttet produksjonen sin ut av Norge. Her i landet har også danske Prince bestandig vært et veldig populært merke sammen med Lucky Strike. Internasjonalt er Marlboro det absolutt dominerende sigarettmerket, og det er de som jobber med å utvikle nye typer røyketobakk enn den klassiske sigaretten. Engelske Chesterfield har også en høy status. I filmen Max Manus sier den arresterte tyskeren etter krigen når han får en Chesterfield av Max Manus «aah, engelske sigaretter – det eneste som er bra med England».

Store tobakksland

Tobakk produseres gjerne i varmere strøk. Verdens mest kjente tobakksprodusent er uten tvil Cuba. Fram til begynnelsen av 90-tallet utgjorde tobakk omtrent 90 % av deres landbruksproduksjon, da de ble subsidiert av Sovjetunionen for å forsyne den daværende østblokken med tobakk. I dag er Kina det landet som dyrker mest tobakk, mer enn Brasil, India og USA, som er de tre neste på listen, til sammen. Ingen europeiske land er på topp 10-listen over tobakksprodusenter, men Italia, Spania, Bulgaria, Hellas og Polen står for 85 % av Europas tobakksproduksjon.