Snus – Skandinavias viktigste tobakksbidrag

I hele tobakkens historie er det røyking som har vært den suverent mest utbredte måten å utnytte planten på, men en alternativ måte har kommet fra Norge og Sverige. Ved å plassere tobakken inn under leppa får du en helt røykfri tilfredsstillelse. Selv om så ulike land som USA, Algerie og Østerrike også har en viss tradisjon for produkter som ligner på snus, så er det ingen land i verden der utbredelsen er i nærheten av det vi ser i Norge og Sverige. Dette kunne ha blitt en skandinavisk suksess i hele Europa, men EU-regler ødelegger.

Hvordan snusen ble så populær

Snusen er ikke en skandinavisk oppfinnelse, det var kong Karl Johan som innførte den fra Frankrike. Siden han delte ut gratis snus og snusbokser spredde bruken seg fort. I det første tiåret av 1900-tallet sto faktisk snus for over halvparten av den solgte tobakken i Norge, men andelen var falt til bare 20 prosent rundt 1950. Røyketobakk hadde da tatt over det aller meste av markedet, sannsynligvis på grunn av utenlandsk innflytelse. Som vi alle vet snudde dette kraftig med stadig strengere røykelover, og i dag er snusen dominerende i Norge. Likevel fortsetter den å være svenskprodusert.

EU-regler hindrer spredning

Også i Europa sprer stadig strengere røykelover seg, og i et slikt tobakksklima burde det ha oppstått et godt marked for svenskprodusert snus. Problemet er imidlertid at snus er forbudt å selge i EU. Sverige fikk i sin tid unntak fra denne regelen fordi de har mange arbeidsplasser i snusindustrien, men siden Norge ikke har dette er det tvilsomt om et lignende unntak vil gis her. Det er altså ikke mulig for svenskene å eksportere disse produktene til det europeiske markedet, noe som er veldig synd. Snus har nemlig store helsefordeler sammenlignet med tradisjonelle sigaretter.

Svensk og amerikansk snus

Utenfor Skandinavia er det særlig i USA at det finnes en viss snusbruk, men også her er denne langt mindre utbredt enn det vi kjenner hjemmefra. Den amerikanske snusen er heller ikke helt lik den skandinaviske. Mens vår snus varmebehandles under produksjonen, lager amerikanerne sin snus ved at den gjæres over tid. Dette gir litt ulike produkter, og det er også en viss forskjell i bruksmåten. Amerikanerne legger gjerne snusen i underleppen, noe du gjerne kan se karikert i en del gamle tegnefilmer der skurken eller tøffingen har en stor, utbulende underleppe.

Kjente snusere

Det finnes viktige personligheter som snuser, både i dag og opp gjennom historien. Kong Karl Johan var som nevnt den som virkelig introduserte snusen til Skandinavia. Marcus Thrane, mannen som grunnla de første arbeiderorganisasjonene i Norge på midten av 1800-tallet, var også en kjent snuser. Han fikk visstnok en dåse til å ha snusen i som gave fra arbeiderforeningen på bursdagen sin. I vår tid har en del idrettsstjerner blitt kjente snusere. Snusen har et image som hockeyguttas tobakk, men i Premier League har det kommet fram at overraskende mange spillere nå har blitt faste snusere.

Myten om glass

Tidligere var det en ganske utbredt og merkelig myte om at snus inneholdt små glassbiter. Grunnen til at disse skulle ha blitt puttet i snusen var for å kutte opp små sår i overleppa, slik at kroppen skulle ta opp mer nikotin enn den gjør gjennom normal bruk. Dette er bare tull, og effekten ville heller ikke ha vært slik dersom det hadde vært glass i snusen. Myten stammer nok fra at deler av tobakken kan bli skinnende når vannet fordamper under lagring i romtemperatur, og disse små, skinnende tobakksbitene kan med litt velvilje se ut som glass.